Négy testvér örökölt egy telket, négy kerekes kúttal. Úgy szeretnék egyenlő alakú és egyenlő nagyságú darabokra felosztani, hogy mindegyiküknek legyen 1-1 kútja. Hogyan végezték el a felosztást, ha a telek alaprajza az ábrán látható?Egy négyzet alakú halastó egyik sarkánál egy ház, másik 3 sarkánál 1-1 szomorúfűz található. Hogyan lehetne a tó felszínét kétszeresére növelni anélkül, hogy a fákat kivágnák, vagy a házat lebontanák?Egy téglalap rövidebbik oldala 4, hosszabbik oldala 6 egység. Bontsd fel a téglalapot rendre 3, 6, 8 és 10 négyzetre!


Az ábrán látható alakzatokat vágd szét 2-2 egybevágó alakzatra!Melyik sötét terület a nagyobb a két négyzetben?Az ábrán látható síkidomokat vágjuk négy egybevágó részre!Az „A” ház lakójának minden reggel a folyóból vizet kell vinnie a „B” házba. Hogyan tehette meg eközben a legrövidebb utat?Egy 2m×6m-es biliárdasztalon a hosszabbik oldal közepétől, a vízszintessel 45°-os szögben ellövünk egy golyót, amely tökéletesen rugalmasan ütközik a falakkal. Hol következik be a 8. illetve a 60. ütközés?Mekkora a görbe vonalú síkidom területe, ha a rácsnégyzet 1 egység?Egy téglalap rövidebbik oldala 4, hosszabbik oldala 6 egység. Bontsd fel a téglalapot rendre 3, 6, 8 és 10 négyzetre!


Hány 3 jegyű szám van?
És hány olyan 3 jegyű, amelyben a számjegyek összege 3?


Egy vándor találkozott a réten néhány legelő szamárral.
- Jó reggelt, 100 szamár!- köszöntötte azokat.
Mire a legidősebb szamár így válaszolt:
- Ha még egyszer annyian volnánk, meg még 1/2-szer annyian és még 1/4-szer annyian, mint amennyien tényleg vagyunk , és te lennél a vezérünk, akkor éppen 100-an lennénk.
Hány szamár legelt a réten?


Az ábrán egy kocka hálójának egy részét látod. Egészítsd ki! Hány éle mentén vágtuk szét a kockát?Három tányéron dió van: az elsőn 22, a másodikon 14, a harmadikon 12 szem. Meg lehet-e oldani három lépésben, hogy minden tányéron ugyanannyi dió legyen, ha egy-egy lépéssel ugyanannyi diót lehet egyik tányérról a másikra áttenni, amennyi azon már van?


Az 1, 2, 3 számjegyekből ismétlés nélkül hány háromjegyű szám képezhető? Hány olyan van ezek között, amelyben az 1 és a 2 nem szomszédos?


Két edényben víz van. Ha a nagyobbikból 1 liter vizet áttöltök a kisebbikbe, akkor ugyanannyi víz lesz mindkettőben. Ha a kicsiből (az eredeti állapotról van szó) öntök 1 liter vizet a nagyobbikba, akkor abban kétszer annyi lesz, mint a kisebbikben. Hány liter volt eredetileg a két edényben?


Húsz játékos körmérkőzéses asztaliteniszversenyt játszik. Igaz-e, hogy huszonegy mérkőzés lejátszása után biztosan van olyan versenyző, aki már három mérkőzést is befejezett?


Melyik az a legnagyobb illetve legkisebb egész szám, amelyben a számjegyek összege 1996?


Egy négyzet csúcsait összekötöttük egy-egy oldal felezőpontjával az ábrán látható módon. Határozd meg a középen létrejött négyszög területét!Egy asszony csirkét árult a piacon. Az első vevőnek eladta a csirkék felét meg még egyet, a másodiknak a maradék felét meg még egyet, a harmadiknak az azután maradt csirkék felét meg még egyet, a negyedik elvitte a megmaradt 2 csirkét. Hány csirkével indult a piacra az asszony?


Van-e olyan pozitív egész szám, ammelynek az értéke megötszöröződik, ha első számjegyét az elejéről töröljük, és a végére írjuk?


Egy szobában kétféle szék van, háromlábú suszterszék, és négylábú karosszék. Minden széken ül egy gyerek. Így összesen 35 lábat tudunk megszámolni. Hány gyerek van a szobában?


A tigris hétfőn, szerdán és pénteken mindig hazudik, a hét többi napján mindig igazat mond. A párduc kedden, szerdán és csütörtökön mond igazat, míg a hét többi napján hazudik. Milyen napon mondta mindegyikük: "Tegnap igazat mondtam!"


Egy nagyapa, akinek az életkora 50 és 70 év közé esik, így szólt: "Mindegyik gyermekemnek annyi gyermeke van, mint ahány testvére. Gyermekeim és unokáim száma pedig együttvéve annyi, mint az életéveimnek a száma." Hány éves a nagyapa, és hány unokája van?


Egy héttagú társaságban az egyiknek egy, a másiknak kettő, a harmadiknak három, a negyediknek négy, az ötödiknek öt, a hatodiknak hat barátja van jelen. Hány barátja van jelen a hetediknek, ha a barátságok kölcsönösek?


Az asztalra letettünk 10 db egyforma pénzérmét azábrán látható módon. Ezekből 3 érmét helyezzünk máshová úgy, hogy egy más helyzetű, az eredetivel egybevágó szabályos háromszöget kapjunk.Egy vadász medvenyomokat követve 1 km-t haladt déli irányban, majd 1 km-t ment keletre, végül 1 km-t északra, és ekkor visszaért oda, ahonnan elindult. Milyen színű a medve?


A tengeren négy hajó halad együtt, közel egymáshoz: bármely két hajó távolsága 3 km. A hajók között van teherszállító, olajszállító és utasszállító hajó. Milyen hajó a negyedik?


Egy hajó hosszának, árbócmagasságának, a hajó kapitánya és kisfia életkorának (a számok egész számok) szorzata 323 935. Hány éves a kapitány?


Az alábbi egyenlőséget tegyük igazzá egy számjegy áthelyezésével!
101-102=1


Az alábbi egyenlőséget tegyük igazzá egy számjegyek szabad mozgatásával!
76=24


Elkészítettük az alábbi számkártyákat, és azokat az ábra szerint helyeztük el. Mozgassunk el két számkártyát úgy, hogy a két összeg egyenlő legyen.Mi lehet a sorozat következő eleme?
a) 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ?
b) 1, 2, 6, 24, 120, 720, ?
c) 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ?
d) 100, 101, 103, 107, 115, 122, ?
e) 1, 4, 9, 16, 25, 36, ?
f) 77, 49, 36, 18, ?


Mi lehet a sorozat következő eleme?
1000, 22, 20, 13, 12, . . .