0

Shift sin cos tan !
^ ( ) log
7 8 9 DEL AC
4 5 6 × ÷
1 2 3 + -
0 . π Ans =